جدید ترین تصاویر نوگلان مهد و پیش دبستانی طنین کوثر

یادگیری خلاقانه

Bee Writer

به کارگیری نیمکره سمت راست و چپ مغز به صورت توامان به قدرت تفکر و یادگیری کمک بسیار زیادی می کند.

به کارگیری نیمکره سمت راست و چپ مغز به صورت توامان به قدرت تفکر و یادگیری کمک بسیار زیادی می کند. یادگیری خلاق به روشهایی گفته می شود که در آنها یادگیری بر اساس خلاقیت صورت می پذیرد و این امر موجب به کار افتادن دو نیمکره مغز به صورت همزمان است.

 

درباره ما

مهد کودک و پیش دبستانی قرآنی طنین کوثر با هدف تربیت و آموزش های مبتنی بر علوم اسلامی ایجاد گردیده است.

پرورش خلاقیت و تربیت صحیح بر مبنای علوم اسلامی

gallerycontacttelegraminsta