جدید ترین تصاویر نوگلان مهد و پیش دبستانی طنین کوثر

رشد استعدادها

Girl Painter

اولین مرحله برای رشد استعدادهای فردی کودکان استعدادیابی آنها است.

اولین مرحله برای رشد استعدادهای فردی کودکان استعدادیابی آنها است. 

 

درباره ما

مهد کودک و پیش دبستانی قرآنی طنین کوثر با هدف تربیت و آموزش های مبتنی بر علوم اسلامی ایجاد گردیده است.

پرورش خلاقیت و تربیت صحیح بر مبنای علوم اسلامی

gallerycontacttelegraminsta