جدید ترین تصاویر نوگلان مهد و پیش دبستانی طنین کوثر

افزایش روحیه تیمی و کارگروهی

Kids Drawing

روحیه تیمی و کار گروهی در کنار بازی ها به کودکان آمادگی می دهد تنا در آینده بتوانند به صورت گروهی و اجتماعی کارهایشان را انجام دهند. حس مشارکت آنها را تقویت کرده و نوع دوستی را در آنها تقویت می کند.

روحیه تیمی و کار گروهی در کنار بازی ها به کودکان آمادگی می دهد تا آنها در آینده بتوانند به صورت گروهی و اجتماعی کارهایشان را انجام دهند. حس مشارکت آنها را تقویت کرده و نوع دوستی را در آنها تقویت می کند.

* خوب تربیت کردن فرزند در پیشگاه خدا پاداش خوب دارد و بد تربیت کردن آنها نیز پاداش بد.

* طبیعت کودک مانند سایر موجودات که رشد می کنند نیاز به نوازش دارد. * بازی با کودک احتیاج طبیعی اوست.

* بازی و محبت در رشد کودک تأثیر قابل توجهی دارد.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: "کسی که کودک دارد باید در پرورش وی، کودکانه رفتار نماید".

امام صادق علیه السلام: "بگذار فرزندت تا هفت سالگی بازی کند".

درباره ما

مهد کودک و پیش دبستانی قرآنی طنین کوثر با هدف تربیت و آموزش های مبتنی بر علوم اسلامی ایجاد گردیده است.

پرورش خلاقیت و تربیت صحیح بر مبنای علوم اسلامی

gallerycontacttelegraminsta