آموزش قرآن با داستان (2)

  موضوع : آموزش سوره كوثـــــر

مقدمه :‌ 

براي آموزش سوره كوثـــر ،‌ داستاني بصورت نمايش توســـط كمك مــــربي ترتيب داديم كه با هـــم براي بچـــه ها گفته مي شود.

شــــرح داستـــــان :‌

روزي پيامبـــر اكــــرم (ص) در منزل بودنــد كه شخصــي بصورت خيلـي بلند در مــي زند ،‌پيامبـــر (ص) بـــراي بـــــاز كردن در مي روند كه آن شخص ( آدم بد‌ ) با لحن تندي صدا مـــي كند  محمـــد ،‌ محمــــد ،‌ در را باز كن . بچـــه ها جـون  آنـقـــدر آن آدم بد بود كه حتــــي ″آقا محمد يا پيامبر″ هم نميگفت ، وقتيكه حضرت محمد (ص) در را باز كـــردن  اون آدم بـد گفت :‌ ″اي محمــد ! خـــدا به تو هيچ فرزندي نداده و تو ابتـــري ولي من يازده پســـر دارم و همگي پشت من هستند ولـــي تــو تنها خواهي مــــاند. ″حضرت محمد خيلي ناراحت شدند . بچه ها جونـم حضرت با روي خوش و مهربانــي ،‌ اون آدم بـــد را به داخل خونه دعوت كردند بصرف شام و چايي ( آخه حضرت محمد(ص) خيلي مهربونو مهمان نواز بودن )  آدم بد گفت :‌ ″مــن به داخل خونت نمي آيم ،‌مي خواهم بروم . ″ رفت و در را محكم بست . حضرت محمـــد(ص) به داخل منزلشان رفتند نماز خواندند و از خداوند مهربان خواستند كمكشان كنند . چند وقت بعد روزي حضرت محمد (ص) مي خواستند از مسجد به منـــــزلشان بروند كه ديدند داخل كوچه شان همه فرشته ها آمده اند و با خوشحالي به حضرت شكلات مي دهند ،  وقتيكه پيامبر داخل خانه شدند  ديدند كه حضرت خديجه دختري كوچك و زيبـــا در بغلشان است .حضرت محمد (ص) اسم كودك را گذاشتند فاطمـــه ،‌زهــرا هم صدايشان مي كردند  بخاطر شكر گزاري و تشكر از خداي مهربان شتري براي فاطمه كوچولو قربانـــــي كردند و نماز شكر خواندند ( در اين قسمت نيز به بچه ها مي گويم كه در آن زمان شتر قرباني مي كردند الان بعضــي از پـــدر و مادرها گوسفند قرباني مي كنند) فاطمه دختر پيامبر بزرگ و بزرگتر شد تا اينكه با حضرت علــي (ع) ازدواج كـــردنــــد و خداوند فرزنداني به آنها داد كه هنوز هم همه دوستشان دارند  و نسلشان با همان فرزندان به يادگار ماند و همه سعــي ميكنند مثل آنها باشند ولي اون آدم بد همه ي بچه هايش را از دست داد و نسلش از بين رفت و هيچ يادي ازش نموند.

اهداف درس:‌

  1. خداوند به پيامبـــر اسلام (ص) كوثــــر (حضرت زهرا (س) را هديه فرمودند.
  2. خداوند از پيامبـــر خواستن تا به شكرانه بدنيا آمدن كوثــر نماز بخوانند و شتــر قرباني كنند.

موضوع : هفت سین قرآنی

امسال تصميم گرفتـم براي عيد نوروز كاري جديد بكنم ، بجز دعاي تحويل سال نو كه تمامي بچه ها مهــد يـــاد گرفتنـد تصميم گرفتم 7 سين قرآني را نيز به بچه ها آموزش بدم اول اينكار را بصورت امتحانــي و آزمايشــي انجام دادم ولـي فوق العاده بود تمامي بچه ها پيش دبستاني ياد گرفتند ولي به ناچار هفت تا از بچه هـا را انتخاب كرده و بصورت هفت مرتب ايستادند و يكي يكي بطوريكه شماره هاشونو خودشون خوب مي دونستن مي خواندند.

  1. سلام قولا" من رب الرحيـــم                 (سوره ياسين 58)
  2. سلام علي نوح في العالمين                   (سوره صافات 79)
  3. سلام علي ابراهيم                             (سوره صافات 108)
  4. سلام علي موسي و هارون                   (سوره صافات 119)
  5. سالم علي آل ياسين                            ( سوره صافات  129)
  6. سلام علكيم طبتـــم فادخلوها  خالدين        ( سوره زمـــر 73)
  7. سلام هي حتي مطلع الفجــــر                ( سوره قــــدر 6)

موضوع : مرور آیات موضوعی

مرور آيات موضوعي تدريس شده گاه براي بچه ها دشوار است لذا لازم است براي اين منظور فعاليتي شاد و مفرح ترتيب داده شود كه كودكان ضمن لذت بردن آيات را مرور كنند ، امروز براي جشن اختتاميه پيش دبستاني تصميم گرفتـــــــم كليــه ي آيات موضوعي تدريس شده كل سال را بصورت بازي با شعر و آيات با بچه ها انجام دهيم . البته بازي با شعـــر معروف حسنــي كه همه خوب مي شناختن. شعرهـــايش را اينگونه تغييـــــر دادم .

بچه هــــا مـــي گوينــد

يكي بود يكي نبود . غير از خدا هيچكس نبـــود                                                  1-  قل هــــو الله احــــد

پسري بود بنام حسني ،‌حسني مي خواست كه با ادب باشه تو خونه ، تو مدرسه اول باشه ،‌

حالا ما كمكش كنيم ،‌حاضريــــن                :   بلـــــــه

حسني اومد تو خونه ،‌سلام يادش نمونده ،‌خدا جونم چي گفته :‌                                2- لسلام سبعون حسنـــه

مامان گذاشت به اون احتـــرام با   :                                                                 3- عليكم السلام

وقتيكه اومد تو حياط، ديد مامانو تو تب و تاب ،‌بله بچه ها مامان حسني يه عالمه كار داشت

خداجونــــم چي گفته  :                                                                                 4- بالوالدين احسانــــــا

حالا حسني گرسنه بود ، رفت سر يخچال يك گاز از سيب خورد ، يك گاز از خيار ،

 حالا يك كمي شير و بقيه اش را انداخت دور ،‌  خداجونـــــم چي گفته          :‌            5- كلوا  و شربــــوا و لا تسرفــــوا

بعد از آن همه كار و خستگي حسني رفت حموم ،‌بله بچه ها حسني ما

بچه ي بازگوش و باهوش حالا شده بود پاك و تمييز ، مامان گفت :‌پاك شدي ،‌

تمييزشدي مثل يه دسته گل شدي اگر هميشه همين طور باشي ،

     باايمان باشي ،گوش دادي به حرف خداجــــون                                 :              6- النظافه من الايمـــــان

حسني رفت سراغ درسهاش ولي اصلا" دوست نداشت مشق بنويسه

و بخـــونه رياضــي ، ولي دوست داشت بزرگ كه شد بشه خلبـــان يا دكتـــر

،‌مامان جون يادش انداخت ،‌خداجونم چي گفته :‌                                                   7-  ان مع العصر يسرا

حالا مشق هاشو نوشته ، درسهاشم خيلي خونده ،‌با اجازه مامان جون رفت تو كوچه

پيرزن همسايه كه خيلي خسته بود سبد خريدشو نمي توانست ببره به خونه  ،

حسني يادش افتاد ، خداجونم چي گفته :                                                             8- فستبقــوا الخيــــرات

حالا وقت نمازه ،‌مامان ميگه حسنـــي بريم به مسجد ، چرا كه خداجون گفتـــه :‌              9- وراكعوا مع الراكعين

حالا ديگه ساعت شده 9 ،‌وقت خوابه ‌،‌ مامان ميگه حسني جون پسر خوب و مهربون ، برو بزن تو مسواك ، بعدش بخون سوره ي قرآن

حسني ديگه خواب خوابه  (2) 

 

پرورش خلاقیت و تربیت صحیح بر مبنای علوم اسلامی

gallerycontacttelegraminsta